Stop schaliegas
   
   

Schaliegas - het nieuwste paard van troje

Kernenergie, nanodeeltjes in voeding en cosmetica, ADHD medicatie voor kwetsbare kinderen, ziekmakende fructose als zoetstof, genetisch gemanipuleerde planten maar ook schaliegas zijn voor de overheid geen enkel probleem. De economie gaat wederom voor onze gezondheid.

Minister Verhagen (CDA) kon destijds niet wachten om te beginnen. Men negeert de problemen die sinds jaren spelen in de VS en Canada en denkt opnieuw het wiel te kunnen uitvinden. Je zou verwachten dat het CDA juist het belang van de boeren ipv de vervuilende olieindustrie zou dienen.

In plaats van te focussen op schone energie richt men zich opnieuw op vervuilende vormen die iets van de 20ste eeuw zijn. Beleid is voor de overheid steeds meer iets van de korte termijn. De baten gaan nl de lasten vooruit. En kritische geluiden worden als vanouds in de kiem gesmoord. Zelfs het Brabantse waterleidingbedrijf gaat ineens 180 graden om. 

Als je echt een gezondere leefomgeving wilt spreek dan onze politici aan op hun beleid. Wie zwijgt stemt toe.... en wie op regenten stemt kan meer van dit soort wondermiddelen verwachten. Tijd om wakker te worden en ons nageslacht te beschermen tegen ziekmakende plannen van gewetenloze multinationals. Er zijn meer dan genoeg schone alternatieven zonder risico's voor onze bodem en grondwater.

Ron Fonteine

Heb je ook een website en wil je de mensen wakker schudden? Zet dan deze banner op je site met een link naar www.schaliegas.nl


Video - Split Estate

Imagine discovering that you don't own the mineral rights under your land, and that an energy company plans to drill for natural gas two hundred feet from your front door. Split Estate maps a tragedy in the making, as citizens in the path of a new drilling boom in the Rocky Mountain West struggle against the erosion of their civil liberties, their communities and their health.

Link


Ondanks belofte Henk Kamp gaat NAM gewoon naar schaliegas boren

Er wordt bewust gesproken over het fracken, het engelse woord voor schaliegas. En weer wordt de relatie met aardbevingen ontkend.

www.schaliegas.nl


Schaliegasboringen verhogen kans op geboorteafwijkingen

Although fracking already attracts controversy as an allegedly bio-hazardous industry, a new study takes it up a notch by showing that the practice can badly impact the health of unborn children.

Link


Radioactieve materialen en vervuiling in schaliegas afvalwater

Een nieuwe Amerikaanse studie heeft ontdekt dat "behandeld" schaliegas water dat in het lokale water van Pennsylvania wordt teruggepompt nog altijd verhoogde hoeveelheden van zouten en andere verontreinigingen bevat die bedreigend zijn voor zowel het waterleven als onze gezondheid. De studie, gepubliceerd in ACS journal Environmental Science & Technology, rapporteert tevens hoge waardes van radioactieve stoffen in het slib op de plaats van verwerking.

Link


Kamp wil open discussie over schaliegas

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) wil een 'open en transparante' discussie over schaliegas.

Link


Schaliegas splijt het land weer net als kernenergie

Groene activisten moeten niet meteen 'nee' zeggen. Harde eisen stellen aan schaliegas leidt eerder tot resultaat, tipt Jan Paul van Soest.

Link


Brabant houdt eigen discussie over schaliegas

Noord-Brabant is van plan om na de zomer in de provincie een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas te organiseren.

Link


Gasland Tour


Schaliegas ellende in Australië

Dit wil de PvdA en VVD dus ook in Nederland


Unearthed: The Fracking Facade


Hoe de nieuwe Amerikaanse "Oil Boom" het milieu en de gezondheid van miljoenen mensen kan decimeren

Recent headlines in the American press would have you believe we’re in for a robust economic boom, courtesy of the new shale gas revolution.

Link


Schaliegaslek in Engeland

The Scottish Herald today reported the UK’s first fracking leak – at Coal Bed Methane (CBM) wells near Canonbie in Scotland.

Link


Rechter zegt dat Obama de risico's van schaliegas negeerde

A federal judge has ruled the Obama administration broke the law when it issued oil leases in central California without fully weighing the environmental impact of "fracking," a setback for companies seeking to exploit the region's enormous energy resources.

Link


Vitens - Boren naar schaliegas bedreigt ons drinkwater

Vitens publiceert top-10 zorgenlijst schaliegas

​Indien grondwater wordt verontreinigd is dit onomkeerbaar en mocht dit leiden tot sluiting van een winlocatie, dan kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten. Vitens, ’s lands grootste waterbedrijf, vindt dat de kwestie rond schaliegas nu te veel draait om energie en het economisch perspectief en te weinig over de risico’s die er kleven rondom drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf publiceert vandaag daarom vooruitlopend op het onderzoek een lijst met mogelijke risico’s die er kleven aan de winning van schaliegas voor het drinkwater.

17 april debatteert de Tweede Kamer over schaliegaswinning in Nederland. Vitens hoopt dat de drinkwaterwinning een belangrijk onderdeel wordt van het debat. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan is de impact in Nederland relatief groot. De schaliegasvoorraden bevinden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit maakt de bevolking ook afhankelijk van de watervoorraden, want bij een calamiteit heeft dit directe gevolgen voor de mensen die er wonen. Zo kan een waterbedrijf bij een grootschalige calamiteit niet altijd opvangen met grootschalige drinkwaterlevering van een alternatief pompstation. Dit kan de levering van drinkwater in Nederland in gevaar brengen.

Vitens is het grootste waterbedrijf van Nederland en heeft 110 pompstations die bij elkaar water leveren aan 5,7 miljoen Nederlanders. Bij waterwinning wordt grondwater uit watervoerende lagen onttrokken die zich tientallen kilometers onder de grond kunnen uitstrekken. Deze watervoerende lagen staan met elkaar in verbinding wat de winning kwetsbaar maakt voor verontreiniging. Lieve Declercq, voorzitter van de Directie van Vitens: “Bij twijfel moet je niet inhalen. Dat geldt ook voor ons. Er mogen simpelweg geen risico’s kleven aan dit verhaal, want de gevolgen zijn te groot.”

Top 10 zorgenlijst
Vitens heeft vandaag de lijst met belangrijkste zorgen ten aanzien van schaliegaswinning op haar website geplaatst. Deze punten zijn reeds ingebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Vitens vertrouwt erop dat met het onderzoek naar de winning van schaliegas alle risico’s in kaart worden gebracht. Het waterbedrijf is geen principieel tegenstander van de winning naar schaliegas en snapt goed de economische voordelen voor Nederland. Maar gezien de vitale maatschappelijke functie van drinkwater moet de winning van Schaliegas daar plaats vinden waar ieder risico voor drinkwaterwinning worden uitgesloten.

Schaliegasvoorraden
De belangrijkste schaliegasvoorraden van Nederland overlappen voor een belangrijk deel de grondwatervoorraden van Vitens. De Rijksoverheid heeft al meerdere opsporingsvergunningen voor onconventionele fossiele brandstoffen afgegeven, die ook voorzien in proefboringen. Zo ligt er een vergunning voor de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast zijn er een aantal aanvragen gedaan voor vergunningen in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland. Het betreft in de meeste gevallen een opsporingsvergunning. Voor de Provincie Utrecht gaat het om een gebied ter grootte van circa 60% van het grondgebied.


De schalierevolutie

Get Adobe Flash Player
Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.


Voorlopig geen Schaliegasboringen in Gelderland

Provinciale Staten hebben zich op 20 maart uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Gelderland. Een nipt aangenomen motie van GroenLinks, SP en ChristenUnie zorgt ervoor dat de provincie vooralsnog niet meewerkt aan plannen voor de boringen van schaliegas.

Lees verder


Schaliegas de volgende zeepbel


Veel verzet in Nederland tegen schaliegas

Nederland zit waarschijnlijk, evenals vele andere landen, op vele miljarden kubieke meters aan schaliegas, maar door de groeiende weerstand onder diverse lagen van de bevolking, is het nog maar de vraag of het gas ook echt gewonnen gaat worden.

Lees verder


Was de aardbeving in Oklahoma door gaswinning veroorzaakt ?

http://www.youtube.com/watch?v=9Cs3QuNUHRY


As fracking proliferates, so do wastewater wells

Wastewater disposal wells are becoming a common landmark in the drilling regions of Texas as the water-intensive practice of hydraulic fracturing, or fracking, continues to spread.

lees verder


Sand from fracking could pose lung disease risk to workers

Sand is a critical part of fracking, but sand is basically silica — and breathing in silica is one of the oldest known workplace dangers.

Lees verder


Study links fracking wastewater to massive 2011 Oklahoma quake - Raw Story

The quake struck between Tulsa and Oklahoma City just before 11 p.m. on Sunday, November 6, 2011, causing serious damage to homes and even buckling a highway.

Lees verder


Long-Term Costs Of Fracking Are Staggering

All the hype by the fossil fuel industry about energy independence from fracking (hydraulic fracturing) in tight gas reservoirs like the Barnett Shale has left out the costs in energy, water and other essential natural resources.

Lees verder


Fracking could pollute coastal water sources

Sophomore Jasmine Ruddy is from Morehead City, one of many coastal communities that could be directly affected by a bill to fast-track hydraulic fracturing, or fracking, in North Carolina.

Lees verder


Politicians air their concerns about fracking, wastewater

If the Piedmont region is opened up to fracking, keep the wastewater away from our coastal backyard.

Lees verder


10 Reasons Why Fracking for Dirty Oil in California is a Stupid Idea

The latest target of the unconventional oil craze is California, specifically the Monterey Shale in southern California.

Lees verder


Farmers Getting Fracked

Vintner Steve Lyons of Santa Barbara County was stunned when he found an oil well in his vineyard in 2011.

Lees verder


Beroemdheden zingen tegen schaliegas

Amerikaanse beroemdheden als Yoko Ono, Susan Sarandon en Liv Tyler hebben een lied opgenomen tegen de schaliegaswinning.

Lees verder


Marcellus Drill-site Pits Have Problems Says WVU

First of Three Reports for WV Legislature Completed

Lees verder


Fracking fluid 'spills' into Ohio waterways

A sign fracking should be halted until a safe method is found.

Lees verder


Papantonio over de schaliegas hel in de VS


Sean Lennon, Yoko Ono en artiesten zingen tegen schaliegas


Vee in omgeving van schaliegasboringen ziek en sterfende

In the midst of the domestic energy boom, livestock on farms near oil-and-gas drilling operations nationwide have been quietly falling sick and dying.

Lees verder


Lekkage schaliegas chemicalieën in Wyoming County USA

Several families in Wyoming County are heading home after a fracking fluid spill at a nearby natural gas well pad forced them out early Thursday.

Lees verder


Schaliegasbedrijf Caudrilla kreeg reprimande over laksheid bij boringen

De Britse krant The Guardian meldde gisteren dat Caudrilla van de vorige Britse minister van Energie een reprimande heeft gekregen over lakse praktijken.

Lees verder


Problemen met schaliegasboringen in Engeland

U.K. shale gas explorer Cuadrilla Resources Ltd. said Wednesday it was delaying its plans to begin hydraulic fracturing at its Bowland shale project in Lancashire, England, to 2014 while it conducts an environmental impact assessment for some exploration wells.

Lees verder


Schaliegas veroorzaakt steeds meer gezondheidsklachten

Residents living near gas fracking sites suffer an increasingly high rate of health problems now linked to pollutants used in the gas extraction process, according to a new report released Thursday. Click here to read this article

Lees verder


De gevaren van schaliegasboringen

Lees verder


Afvalwater schaliegas hoog radioactief volgens studie overheid

Millions of barrels of wastewater trucked into Ohio from shale-gas wells in Pennsylvania might be highly radioactive, according to a government study.

Lees verder


Schaliegas studie door insider met industriebelangen

A recent University of Texas study, which claims to prove that the natural gas extraction process known as fracking does not cause environmental damage or water contamination, was led by a gas industry insider who currently holds up to $1.6 million in stock at a large fracking company. The information was revealed in a new expose released by the Public Accountability Initiative (PAI).

Lees verder


Studie - link tussen schaliegas en aardbevingen

Using newly available technology, a University of Texas seismologist tracking small earthquakes in the Barnett Shale play area of North Texas has found a correlation between geological disturbances and the sort of injection wells.

Lees verder


Schaliegasindustrie betaalt wetenschappers

Last week the University of Texas provost announced he would re-examine a report by a UT professor that said fracking was safe for groundwater after the revelation that the professor pocketed hundreds of thousands of dollars from a Texas natural gas developer. It’s the latest fusillade in the ongoing battle over the basic facts of fracking in America.

Lees verder


Ziek door schaliegas

Kay Allen had just started work, and everything seemed quiet at the Cornerstone Care community health clinic in Burgettstown, Pa. But things didn't stay quiet for long.

Lees verder


'Promised Land' movie generates fracking flack.

The natural gas industry is getting ready -- very ready -- for its close-up. With the Gus Van Sant film featuring fracking, "Promised Land," scheduled to hit select theaters at the end of this month.

Lees verder


Video - Big Oil & Gas...Frack the People

Lees verder


Federal Scientists Warn NY of Fracking Risks

The U.S. Geological Survey has warned New York state regulators that their plan to allow drilling and hydraulic fracturing for natural gas in the Marcellus Shale could endanger private water wells, municipal aquifers and New York City’s drinking water supply.

Lees verder


NY fracking health study news draws cheers, jeers

While opponents of fracking are pleased at a report that Gov. Andrew Cuomo will wait for a Pennsylvania health study before deciding whether to allow drilling

Lees verder


Fracking Shale and Tar Sands > A Fog of Mendacity

Those frightening sounds, sights, and odors on the wind this foreboding snowless winter - like emanations from some back ward of a global psychiatric hospital - are the signs of a nation going completely mad.

Lees verder


Video - FrackNation (Phelim McAleer)

Lees verder


Fracking Linked to More Tremors, Sinkholes than Media Wants to Admit (Video)

It’s becoming increasingly difficult for the media to pretend that fracking is the diet of choice for our voracious appetite for energy. The controversial practice of injecting water, sand, and other materials into fissures to exploit natural gas is known to cause earthquakes, contaminate water and therefore lead to human and animal illnesses, and even create sinkholes 4 football fields wide.

Lees verder


Safety worries lead Germany to shun fracking.

Using a method known as "fracking," Germany could exploit domestic sources to meet its natural gas needs for 20 years. But safety worries have prompted government authorities to refrain from granting the permits that companies need to use the controversial technique.

Lees verder


Video - Study Fracking, Mike Tidwell, Chesapeake Climate Action Network

Lees verder


Should Europe be Fracking?

The global energy community is abuzz with excitement about hydraulic fracturing, or “fracking,” a newish technology that has opened formerly inaccessible reserves of so-called shale gas. But there are good reasons why Europe should refrain, at least temporarily, from jumping on the bandwagon.

Lees verder


Food, Farming, Fracking - "It's Time to Ask for What We Really Want"

As participants gathered to Stop the Frack Attack in Washington, I met with Ecocentric Hero Wenonah Hauter, Executive Director of Food & Water Watch, to get her take on fracking and farming Click here to read this article

Lees verder


'Schadelijk' schaliegas blijft hangen tussen feit en fictie

Boren naar schaliegas verontreinigt het grondwater en is daarmee een risico voor de volksgezondheid, zeggen milieu-activisten.

Lees verder


Video - "Frack Times" Fracking Testimony of Health Commissioner Shah to NYS Assembly

Lees verder


Beroemdheden zingen tegen schaliegas: 'Don't Frack my Mother'

Amerikaanse beroemdheden hebben een lied opgenomen tegen schaliegaswinning.

Lees verder


Fracking Sand Threatens Gas Well Workers, Researcher Says

Sand dust created from the hydraulic fracturing to extract natural gas from rock is one of the most dangerous threats to workers at wells blossoming across the U.S., a government safety researcher said.

Lees verder


More scientific research of 'fracking' urged in Pennsylvania

Mercyhurst University public health scholar David Dausey, Ph.D., says Pennsylvania has opened its doors to fracking without doing the scientific research necessary to ensure the public's safety.

Lees verder


Fort Collins Bans Fracking as Democracy Comes Alive in Colorado

"If you don't fight for what you want, you deserve what you get." -Van Jones

Lees verder


New Study Predicts Frack Fluids Can Migrate to Aquifers Within Years

A new study has raised fresh concerns about the safety of gas drilling in the Marcellus Shale, concluding that fracking chemicals injected into the ground could migrate toward drinking water supplies far more quickly than experts have previously predicted.

Lees verder


Leaked documents show counties have fracking concerns

In January, two groups representing county health departments prepared separate reports on the burden natural-gas drilling could place on their operations, expressing concern about the state's ongoing review of hydraulic fracturing.

Lees verder


What is fracking?

Fracking or hydraulic fracturing is a method utilized by oil and gas companies to increase production of oil or gas from a well that would otherwise exhibit a low flow rate usually due to the geologic rock formation being too dense to allow for the economic recovery of hydrocarbons. These low permeability formations generally include tight sands, shales and coal bed methane deposits.

Lees verder


Fracking boom spurs environmental audit

As hydraulic fracturing unlocks new gas reserves, researchers struggle to understand its health implications.

Lees verder


Report warns of oil shale risks

Pursuing oil shale production in the face of increasing water demands and climate change concerns is ill-advised, a new report from a Colorado-based environmental group warns.

Lees verder


US EPA offers hints on fracking's future.

The Obama administration has pulled back the curtain on its long-awaited study of the possible correlation between water pollution and fracking, but the full results and definitive findings of its far-reaching report won’t be released until 2014.

Lees verder


Will Oil Extraction Harm Western Parks?

As the public comment period ends this week on a proposal to develop oil shale and oil sands in vast areas of the Rocky Mountain West, conservationists are making a stand on behalf of the area’s national parks.

Lees verder


Fear of fracking > How public concerns put an energy renaissance at risk

The oil and natural gas industry is now at a critical crossroads. It must prove that fracking is environmentally safe, before a growing public backlash seriously slows development of massive new oil and gas pools trapped in shale rock and tight formations.

Lees verder


Fracking should go ahead in Britain, report says

Fracking should be permitted in Britain because the risk of earthquakes and water contamination is minimal, a government-ordered report has found.

Lees verder


Fracking our Farms - A Tale of Five Farming Families

Lees verder


Video - Fracking threatens lives of Americans

The US Department has just loosened the rule for those taking mortgages for using the land for gas and oil drilling. This has outraged opponents of the hydraulic fracturing, who believe the practice comes with extremely harmful health and environmental risks. RT's Kristine Frazao talks about yet another debate over energy rages in America.

Lees verder


EPA releases progress report on fracking study - Wall Street Journal

The Environmental Protection Agency has released a progress report on its research into potential impacts of natural gas hydraulic fracturing and drilling on drinking water.

Lees verder


Kamerbrief stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas

Brief van minister Verhagen (EL&I) over de stand van zaken en aanpak van het extra onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas.

Lees verder


22 September Wereldwijd protest tegen schaliegas en fracking – ook in Nederland

Op 22 september wordt er wereldwijd geprotesteerd tegen fracking, de omstreden techniek waarmee schaliegas en steenkoolgas gewonnen wordt.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Shell Chinees schaliegas gaat zoeken en produceren

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over het bericht dat Shell Chinees schaliegas gaat zoeken en produceren.

Lees verder


Beantwoording Kamervragen over de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken

Antwoorden van minister Verhagen (EL&I) op vragen van het Kamerlid Dikkers (PvdA) over de bioafbreekbaarheid van de twee stoffen die Cuadrilla zou willen gebruiken bij fracwerkzaamheden in de gemeente Boxtel. Tevens is gevraagd de termijn van deze bioafbreekbaarheid aan te geven.

Lees verder


Onderzoek naar ervaringen schaliegas in VS

Het onderzoek dat minister Verhagen van Economische zaken laat uitvoeren naar mogelijke schadelijke gevolgen van boringen naar schaliegas, moet aantonen dat misstanden zoals in de Verenigde Staten niet in Nederland zullen voorkomen.

Lees verder


Faulty Wells, Not Fracking, Blamed for Water Pollution

Some energy companies, state regulators, academics and environmentalists are reaching consensus that natural-gas drilling has led to several incidents of water pollution—but not because of fracking.

Lees verder


Water professionals urge caution over shale gas

Position paper is the latest in a series of industry reports warning of need for robust monitoring and regulation of shale gas projects.

Lees verder


Meet the Frackers - USAFracking may have caused Ohio earthquake.

Lees verder


Fracking's Health and Environmental Impacts Greater Than Claimed

The natural gas industry defends hydraulic fracturing, better known as fracking, as safe and efficient. Thomas J. Pyle, president of the Institute for Energy Research, a pro-industry non-profit organization, claims fracking has been "a widely deployed as safe extraction technique," dating back to 1949. What he doesn't say is that until recently energy companies had used low-pressure methods to extract natural gas from fields closer to the surface than the current high-pressure technology that extracts more gas, but uses significantly more water, chemicals, and elements

Lees verder


Can Fracking Ever Be Done Safely?

Governor Andrew Cuomo appears to have hit the pause button on once-imminent plans to frack New York.

Lees verder


Video - Fracking linked to hundreds of earthquakes

Lees verder


Study Predicts Fracking Fluids Will Reach Water Supplies 'In Just a Few Years'

Hydraulic fracturing for natural gas and oil may be one of the most well-documented horrors to disgrace the planet.

Lees verder


Poland's Shale Gas Play Takes on Russian Power

When Wieslaw Radzieciak took office as the mayor of Lesniowice in the gently-rolling farmland of southeastern Poland 26 years ago, the Soviet garrisons that dotted the county were a stark reminder of which superpower was in control. The signs of Russian occupation have vanished but over the past year a new superpower has moved in, its presence spelled out on the distinctive logos plastered on the trucks used by U.S.-based oil services company Halliburton.

Lees verder


Fracking controversial

Fracking for shale gas is controversial, mainly on concerns that it could lead to environmental damage.

Lees verder


Natural Gas Fracking Fires Protest over Pollution Fears

The toxic chemicals used in shale gas extraction are the industry's dirty secret. But Americans won't stand for it.

Lees verder


Video - California wants to ban fracking

Lees verder


GroenLinks wil verbod op winning schaliegas met twee jaar verlengen

Ondanks druk van bedrijven als Shell, AkzoNobel en DSM die haast willen maken met de winning van schaliegas.

Lees verder


EPA probing Washington County shale operations

The U.S. Environmental Protection Agency is investigating whether specific Marcellus Shale drilling and compressor station operations in Washington County have caused environmental damage that violates federal regulations.

Lees verder


How Rural America Got Fracked

If the world can be seen in a grain of sand, watch out. As Wisconsinites are learning, there's money (and misery) in sand—and if you've got the right kind, an oil company may soon be at your doorstep.

Lees verder


Fracking company Cuadrilla halts operations at Lancashire drilling site.

The fracking company Cuadrilla has halted operations at one of its three drilling sites, citing the need for an environmental assessment.

Lees verder


Video - Fracking plan for America

More controversy this week surrounding the practice of fracking. The US Department of Agriculturehas dropped the plan to require an extensive environmental review before handing mortages to people that plan to use the land for oil and gas drilling. This has outraged opponents of hydraulic fracturing, who say it eases up rules on the drilling method. To talk more about this Greg Palast, an author and investigative journalist, joins RT's Liz Wahl.

Lees verder


Shell en Oekraïne stappen in schaliegasavontuur

Gisteravond heeft Shell getekend voor een investering in het schaliegas van Oekraine.

Lees verder


Does Fracking Cause Earthquakes?

There are plenty of reasons to worry about fracking-groundwater contamination, methane leaks, that flaming tap water thing. But can it really cause earthquakes?

Lees verder


Fracking - drilling method 'to be extended' despite causing Blackpool earthquakes

Two small earthquakes near Blackpool last year were caused by "fracking", the controversial drilling method used to extract shale gas, an official report has found.

Lees verder


Fracking > the state of the evidence

Opponents of fracking claim the process can contaminate groundwater supplies, release pollution into the atmosphere and, as seen in Blackpool, cause earthquakes. What does the evidence say?

Lees verder


Fracking likely caused Ohio quakes

A series of small earthquakes in Ohio late last year was probably caused by activity from fracking, a controversial oil and gas drilling technique, a state review concluded Friday.

Lees verder


Video - Fracking could ruin Ireland warn experts

The windswept hills of Ireland are believed to be sitting on a treasure trove of natural gas. One company wants to use a controversial drilling technique - called fracking - to get it out but critics says the process would damage the environment.

Lees verder


On the Fracking Frontlines

In what the Pennsylvania governor says will 'level the playing field for gas exploration', a controversial bill has been passed, rendering previous zoning laws void.

Lees verder


Can the problems with fracking be fixed?

In the New York Times, Joe Nocera says that natural-gas fracking is inevitable and just needs a few tweaks, like plugging methane leaks from wells.

Lees verder


University of Texas announces panel that will look into fracking study.

A prominent businessman, a former university administrator and a scientist will review a University of Texas report on hydraulic fracturing dogged by revelations that a lead author serves on the board of a natural gas exploration company, the university's provost announced Tuesday.

Lees verder


Fracking depletes water supply

"It's taken out of the hydrological cycle, never used again," Phillip Doe, a former environmental compliance officer for the U.S. Bureau of Reclamation, said Thursday. "When they say 5 million gallons for a frack, they're talking about 5 million gallons that will never see light again, and that's if they're lucky."

Lees verder


GroenLinks wil verbod op winning schaliegas met twee jaar verlengen

Ondanks druk van bedrijven als Shell, AkzoNobel en DSM die haast willen maken met de winning van schaliegas, wil GroenLinks het moratorium op boren naar het 'onconventionele' gas met twee jaar verlengen.

Lees verder


Legislation regulating ‘fracking’ advances

The Illinois Senate unanimously signed off on a measure Thursday that would regulate debated technology used to reach previously inaccessible natural gas reserves deep underground, a method that worries some environmentalists because of possible pollution from mixtures of water, sand and chemicals.

Lees verder


Fracking hazards obscured in failure to disclose wells.

Energy companies failed to list more than two out of every five fracked wells in eight U.S. states from April 11, 2011, when FracFocus began operating, through the end of last year, according to data compiled by Bloomberg.

Lees verder


"Gasland" Director Josh Fox Arrested at Congressional Hearing on Natural Gas Fracking

Lees verder


Video - The Sky Is Pink - Josh Fox

Lees verder


PA Legislature Pre-empts Communities on Fracking

The Pennsylvania Legislature recently adopted Act 13 of 2012 (House Bill 1950) to accelerate the extraction of natural gas from the Marcellus Shale deposit underlying much of Pennsylvania.

Lees verder


Video - How The Fracking Industry's Dirty Secrets

The fracking industry is one of the most secretive and deceptive industries in the country. They've managed to operate with little to no oversight from the federal government, and they've kept their secret fracking formulas from being revealed to the public, even though the chemicals they're using are leaching into groundwater supplies and poisoning men, women, and children. Mike Papantonio talks about how the fracking industry is accomplishing all of this with Mike Ludwig, a reporter for TruthOut.org.

Lees verder


Fracking: What's That Smell?

You know what natural gas smells like. Or do you? Natural gas is actually odorless. That rotten-egg smell is added for safety reasons.

Lees verder


Vermont Fracking Ban Poised To Become Law

Vermont appears on the verge of enacting the nation's first statewide ban of a hotly debated natural gas drilling technique called hydraulic fracturing.

Lees verder


Earthquakes and fracking

The most popular term in Italy today is "fracking" and in recent days they has been a lot of speculation about fracking and the earthquake in Emilia Romagna. The physicist Maria Rita D'Orsogna has sent me a long detailed letter.

Lees verder


Shale gas rush - the fracking companies hoping to strike it rich

With only one major player in the UK's fracking industry, it has been left to smaller, less well-known companies to make inroads.

Lees verder


Why Fracking for Oil and Natural Gas Is a False Solution

Promoters of modern drilling and fracking celebrate the industry’s newfound ability to extract oil and natural gas from shale and other tight rock formations, calling it an energy “revolution,” a “paradigm-shifter,” a “rebirth” and a “game changer.”

Lees verder


Consultatie onderzoek naar schaliegas afgesloten

Honderdvijftig mensen, vertegenwoordigers van belangengroepen en gemeenteraadsleden hebben hun mening gegeven over de opzet van het onderzoek naar mogelijke risico´s en gevolgen van de winning van schalie- en steenkoolgas voor mens, natuur en milieu.

Lees verder


Organic Farmers Split Over Fracking

Pennsylvania farmers who grow food and raise livestock on top of the Marcellus Shale are divided over natural gas drilling.

Lees verder


California environmentalists slam new fracking rules.

Just below California's surface lies enough shale oil to fundamentally transform the state's entire economy. And environmentalists worry that fracking could soon become ubiquitous, doing untold damage to the state's environment in the process.

Lees verder


Dirty air in Erie linked to gas drilling

A study showing that Erie exceeds Houston and Los Angeles in the levels of certain air pollutants commonly connected to oil and gas activity became a point of concern for several trustees

Lees verder


Fracking operation in Erie begins near two elementary schools, wakes up neighborhood

Flaggers in bright yellow vests stopped traffic on the parkway here Wednesday as a convoy of semi-trailer trucks rumbled toward Red Hawk Elementary hauling sound barriers to muffle a gas extraction project that is vexing many residents in this once peaceful family neighborhood.

Lees verder


Video - NBC Bay Area's "Oil Fracking"

Did you know oil extraction can happen on your property, without your consent in California? It's a controversial technique called "oil fracking" and it has the potential to impact water quality and stimulate seismic activity. So why isn't the government regulating it? Stephen Stock and the NBC Bay Area Investigative Unit unearth the truth about "oil fracking.

Lees verder


Frack No! Organic Consumers Oppose Pro-Fracking Scientist as Head of U.S. Department of Energy

The OCA announced its opposition today to the reported nomination by President Barack Obama of Dr. Ernest Moniz to serve as the next head of the U.S. Click here to read this article

Lees verder


Fight escalates over chemical secrecy in hydraulic fracturing

The Burgett well in the Marcellus Shale gas area southeast of Canton, Ohio, was fractured Oct. 3 with 8.3 million gallons of water and a relatively small percentage of chemicals that were

Lees verder


Focus on fracking diverts attention from horizontal drilling.

Mention the recent surge in oil and natural gas production in the U.S. and one word comes to mind for a lot of people: "fracking." But there's another technology that is just as responsible for drilling booms happening across the country: horizontal drilling.

Lees verder


Fracturing natural gas wells requires hundreds of tons of chemical liquids

There are two sides to the debate over the use of chemical additives to complete the process called hydraulic fracturing, or fracking.

Lees verder


Schaliegas is luchtkasteel

Ieder jaar wordt tegen het einde van de zomer in diverse landen van Europa dezelfde vraag gesteld - hoe zal de gasprijs er uit zien voor verwarming en verlichting deze winter? En 2012 vormt daarop geen uitzondering. Deze keer heeft Brussel de ...

Lees verder


Will Fracking Destroy Colorado's Rivers?

Oil and gas drilling and fracking pose extraordinary threats to Colorado's Denver metro and Front Range cities including to air quality, water quality in streams and groundwater, wildlife habitat, private property rights and landscape health.

Lees verder


Fracking Company Paid Texas Professor Behind Water Contamination Study

Earlier this year, a study led by Dr. Charles “Chip” Groat for the Energy Institute at the University of Texas at Austin made headlines for saying there was no link between fracking and groundwater contamination. (When we reported on the study in February, we noted that the study also found some serious issues around the safety and regulation of fracking that weren’t getting much press coverage.)

Lees verder


Steeds meer gemeenten tegen schaliegasboringen

Uit een inventarisatie van Milieudefensie blijkt dat steeds meer Nederlandse gemeenten zich 'schaliegasvrij' verklaren en aangegeven dat ze geen medewerking verlenen aan boringen naar het omstreden gas. Sinds augustus 2011 hebben al 26 gemeenten deze stap genomen. Milieudefensie is blij dat lokale overheden zich verzetten tegen de (proef-)boringen omdat er grote risico's voor mens en milieu aan kleven, en doet zaterdag mee aan een protestbijeenkomst tegen schaliegas in Utrecht.

Lees verder


Fracking-Fueled Land Grab Cheats North Dakota Tribes Out of $1 Billion, Suits Allege

The rush to get access to oil on tribal lands is part of the oil industry's larger push to secure drilling rights across the United States.

Lees verder


Frack secrets by thousands keep US clueless on wells.

Drilling companies in Texas, the biggest oil-and-natural gas producing state, claimed chemical disclosure exemptions about 19,000 times this year through August. Nationwide, companies withheld one out of every five chemicals they used in fracking, a separate examination of a broader database shows.

Lees verder


For fracking, it's getting easier being green.

Stung by environmental criticism, the petroleum industry is trying to clean up its act. Halliburton and the other three largest oil-field service providers spent $2.04 billion on research and development in 2011, up 32 percent from two years earlier.

Lees verder


Fracking 'invasion' trial begins

Protesters opposed to a gas extraction process called fracking halted test drilling when they invaded the site, Preston Magistrates Court has heard.

Lees verder


The impact of fracking - Great Barrier Grief

SOME locals in the port town of Gladstone recall swimming and catching mud crabs off Curtis Island in the city’s harbour. The harbour is now undergoing the biggest dredging operation ever approved in Australia.

Lees verder


Environment advocates - Fracking panel has drill bias

The board appointed to ensure North Carolina's nascent natural gas drilling industry doesn't pollute air and water includes former energy and mining company executives as well as others who have advocated moving ahead with gas exploration in the state.

Lees verder


Health impacts of Colorado fracking leak unclear.

A gas well in Fort Collins, Colo., that spewed green-tinted fracking water for 30 hours has stopped. But what that fluid contained and what hazard it posed to the people living in the area are complicated questions to answer.

Lees verder


Bodemprijs zit schaliegas in de weg

'Een gasbron van wereldklasse', juichte 's werelds grootste mijnbouwer, het Brits-Australische BHP Billiton, in februari 2011. Het had zojuist voor 4,75 miljard dollar aan schaliegasvelden gekocht in Fayetteville, in de Amerikaanse staat ...

Lees verder


The Fight Over Fracking in Colorado's North Fork Valley

The creek above Paonia is slowing to a trickle in July’s heat, the watershed as dry as those that recently burned for two weeks outside Colorado Springs. But in late May it was running fast and milky with snowmelt.

Lees verder


Risks and riches in the fracking era

Rich and Shirley Sallmen built their house three years ago on a treeless hill on 24 acres surrounded by peaceful, rolling farmland that makes up much of Little Beaver Township. On Wampum-Mount Air Road where the Sallmens live, there are other new, large homes alongside smaller ones that have clearly been there for many decades.

Lees verder


Fracking ban threatens value of existing oil and gas operations in Fort Collins

As the oil and gas industry postures with threats of lawsuits against Fort Collins for banning hydraulic fracturing, the city’s only oil and gas producer is bracing for a major financial hit because of the ban.

Lees verder


Study predicts positive future for U.S. shale gas industry

The shale gas boom will account for nearly 1.5 million new jobs by 2015, employing hundreds of thousands of workers across 48 states even though some companies are cutting back on production, according to a study released this week.

Lees verder


As Fracking Increases, So Do Fears About Water Supply

The industry is “absolutely not doing enough” to reduce water use, said Luke Metzger, the director of the group Environment Texas.

Lees verder


Is fracking coming to Aromas?

Watchdog group seeks more information on mysterious seismic survey conducted in area

Lees verder


Winning schaliegas veroorzaakt ook kanker

De ontginning van het controversiële schaliegas blijkt niet alleen een gevaar voor het grondwater. Ook de lucht wordt vervuild en omwonenden lopen een hoger risico op kanker.

Lees verder


Across U.S., Health Concerns Vie with Fracking Profits

According to the letter, health risks associated with fracking include hazardous air pollutants; improper disposal of radioactive wastewater; and climate-altering methane emissions.

Lees verder


LWV, CNC host discussion on fracking in Michigan

The League of Women Voters teamed up with the Chippewa Nature Center to host a discussion related to many of the wells and drilling companies in Michigan.

Lees verder


Fracking waste doesn’t belong on our waterways

The U.S. Coast Guard is currently considering whether or not to allow the shipping of hydraulic fracturing wastewater on U.S. waterways.

Lees verder


Fracking in Michigan - U-M researchers study potential impact on health, environment, economy

University of Michigan researchers are conducting a detailed study of the potential environmental and societal effects of hydraulic fracturing, the controversial natural gas drilling process known as fracking.

Lees verder


Disconnects in public discourse around 'fracking' cloud earthquake issue

Here are the facts: "Fracking" does not cause big earthquakes. The underground injection of industrial wastewater can, and sometimes does.

Lees verder


Fracking opponents attempt to hijack Delaware River Basin Commission

A large crowd of environmental activists swarmed into a meeting of the Delaware River Basin Commission here last week and attempted to force the body to halt a pipeline project in northern New Jersey that would move gas from fracking projects in Pennsylvania.

Lees verder


Environmental groups lobbying state for two-year fracking ban

When sponsors three weeks ago unveiled a proposal to regulate hydraulic fracturing in Illinois, they were surrounded by supporters from both industry and environmental groups.

Lees verder


More environmental rules needed for shale gas, says Stanford geophysicist

In his State of the Union address, President Barack Obama praised the potential of the country's tremendous supply of natural gas buried in shale. He echoed the recommendations for safe extraction made by an advisory panel that included Stanford University geophysicist Mark Zoback.

Lees verder


NY fracking decision faces further delay on health study

New York State's decision to lift a four-year ban on natural gas drilling faced further delay on Tuesday after officials conducting a key health impact study asked for more time to form their conclusions on the divisive issue.

Lees verder


Milieu Defensie - Hoe schadelijk is schaliegas?

De winning van schaliegas komt in Nederland volgen Milieu Defensie razendsnel dichterbij. De eerste mogelijke proefboringen leidden twee jaar geleden al tot grote beroering in Boxtel. De gemeente stak er uiteindelijk een stokje voor. Maar gasbedrijven hebben nog veel meer winningsgebieden op het oog

Lees verder


Fracking in North Carolina could carry extra risks

North Carolina’s flirtation with fracking is increasingly looking like the real thing, with Republican lawmakers poised to pass sweeping legislation this summer that would lead to drilling for natural gas.

Lees verder


Towns Fight Back Against Fracking

$30 million in campaign contributions have flowed from the oil and gas industry to congressional candidates and PACS in 2012 to stall regulation of hydraulic fracturing. Now many towns have swung into action to pass fracking bans to protect their citizens.

Lees verder


A Dairy Farmer Shares Her Story About Fracking

Carol French, a conventional dairy farmer in Bradford County, Pa., the county most heavily impacted by shale gas extraction in the state, shares her personal story with you.

Lees verder


Triple Divide is about the truth behind Oil & Gas development in shale gas plays

In the summer of 2011, Joshua Pribanic and Melissa Troutman set out to investigate the shale gas industry and Pennsylvania's Department of Environmental Protection (DEP) — what they found you won't want to miss.

Lees verder


Fracking and academic freedom

A former researcher who says he left the Colorado School of Mines due to pressure from the oil and gas industry has now lost his university job in Wyoming after an industry association complained to his superiors about comments he made about fracking.

Lees verder


Panelist reviewing fracturing study has his own industry ties.

A retired aerospace executive - appointed to review a study on hydraulic fracturing after it was disclosed the study's author has strong industry ties - has such ties himself.

Lees verder


Oil And Gas Link To Texas Earthquakes Studied

Scientists from two Texas universities are looking into a pair of recent earthquakes near the Texas-Louisiana border for clues to whether they were related to underground injection of oil and gas drilling waste produced in the course of hydraulic fracturing or fracking.

Lees verder


The shale phenomenon - fabulous miracle with a fatal flaw

Shale gas and tight oil are giving the US its biggest, most rapid boost in energy production in history.

Lees verder


Video - Natural Gas/Oil Extraction and Toxic Results!

Dr. Hans Kugler describes the toxic effects of the gas and oil extraction process called 'fracking'.

Lees verder


Fracking's Dark Side Gets Darker - The Problem of Methane Waste

Fracking for oil in North Dakota is so lucrative that when natural gas bubbles up alongside the oil, most oil companies simply view it as waste.

Lees verder


Shale Oil "Flaring" Is Dirty Secret of U.S. Oil Boom

it makes no sense to "flare" -- literally burn up -- $110 million worth of perfectly good natural gas each year without even using it to power a single light bulb.

Lees verder


Kamerbrief aanbieding onderzoeksvragen schalie- en steenkoolgas

Brief aan de Tweede Kamer van minister Verhagen over de laatste stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas in Nederland in termen van veiligheid voor mens, natuur en milieu.

Lees verder


Onderzoek schaliegas eind 2012 klaar

Het onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas is eind 2012 klaar. Een onderzoeksbureau zal op korte termijn met het onderzoek van start gaan.

Lees verder


Video - Fracking - The Dirty Truth in North Dakota

Lees verder


Video - Fracking Hell - The Untold Story

Lees verder


Pursuit of Shale Gas May Contaminate Water, Says UT Study, But It's Not Due to Fracking

The University of Texas Energy Institute cast a skeptical eye on the likelihood that the actual act of fracking could result in groundwater contamination.

Lees verder


Livestock falling ill in fracking regions

In the midst of the domestic energy boom, livestock on farms near oil- and gas-drilling operations nationwide have been quietly falling sick and dying.

Lees verder


Oil fracking report raises ire in California community.

The environmental impact report on hydraulic fracturing at the Inglewood Oil Field was supposed to address key concerns raised by residents. Instead, the report has deepened tensions between the oil field's owner and the community after the findings were released last week.

Lees verder


WWF slams 'ethical' fracking

Ethical extraction of shale gas leaves many questions around the process of hydraulic fracturing or fracking unanswered, an environmental activist organisation has said.

Lees verder


Fracking debate divides New York landowners

As the state prepares to lift a moratorium on hydraulic fracturing, also called fracking, many people debate the risks of leasing mineral rights to extraction companies.

Lees verder


Anti-fracking rally in Mahwah draws more than 200 people

They certainly don’t want a swath of North Jersey woodlands cut to make way for an expanded pipeline carrying gas from Pennsylvania. And they really want fracking — the controversial process used to blast gas from underground shale formations — stopped everywhere.

Lees verder


Video - If this is what fracking is doing to animals - what is it doing to people?

Lees verder


More on the Science Linking Fracking Disposal Wells to Earthquakes

“There is definitely a credible link between wastewater disposal, primarily related to production of gas from the Barnett Shale, with earthquakes,” William Ellsworth, a seismologist with the US Geological Survey, tells StateImpact Texas.

Lees verder


Shale Gas a Bridge to More Global Warming

Hundreds of thousands of shale gas wells are being "fracked" in the United States and Canada, allowing large amounts of methane, a highly potent greenhouse gas, to escape into the atmosphere,

Lees verder


Diesel still used to 'frack' wells, FracFocus data show.

Diesel fuel has been used to "frack" at least 138 wells in the United States in the past year and a half, according to data filed by drillers with the FracFocus.org registry. But if the definition of diesel proposed by U.S. EPA were used, that figure would rise to 408.

Lees verder


Get fracktious

Join Campaign Against Climate Change for an action and march midway through the Qatar UN climate talks.

Lees verder


At Universities, Fracking Research Funded by Oil and Gas Companies

Critics are calling it “frackademia”—the nexus between academia and companies with a stake in “fracking,” the controversial method of extracting gas and oil from shales.

Lees verder


Vermont Poised To Become First State To Ban Fracking

Vermont is poised to become the first state to ban a controversial natural gas drilling technique known as fracking.

Lees verder


Hydrofracking wastewater issue remains unsettled in N.Y.

One of the most contentious issues in the debate over shale gas drilling in New York’s share of the Marcellus Shale region — how to handle millions of gallons of contaminated wastewater — remains unsettled. As the state ponders final regulations, environmental advocates say the issue is a glaring gap in preparations.

Lees verder


Volgende pagina


 

 


 Links
 Leefbewust

 Griepvaccin

 


View My Stats